A- A+

A A wersja kontrastowa
Projekt Run Wisła
Projekt Run Wisła czyli bieg koło 1000km wzdłuż Wisły. „Gdyby nie przyjaciele to by nam się nie udało” mówi Alan.
fot.:
Patrizia Fagiani
dzieci nad Wisłą
Jedną ze stałych wiślanych atrakcji jest piłka plażowa, kopana, odbijana, rzucana, w każdej postaci przyjemna i uczy grupowej zabawy. To czysta przyjemność biegać na boso po rozgrzanym, miękkim piasku.
fot.:
Aleksandra Mysiorska
Jesień nad Wisłą w Warszawie
Nasza wiślana jesień
Koniec października to nasz ulubiony czas nad Wisłą... choć tak po prawdzie to nie ma takiego czasu, którego nie lubimy.
fot.:
fot. J.P.Piotrowski
Jesień nad Wisłą w Warszawie
Koniec października to nasz ulubiony czas nad Wisłą... choć tak po prawdzie to nie ma takiego czasu, którego nie lubimy.
fot.:
fot. J.P.Piotrowski
plaza
Miasto st. Warszawa realizuje szeroko zakrojony program rewitalizacji warszawskiej Wisły. Głównym jego celem jest przybliżenie rzeki mieszkańcom. Projekt „Pedałuj i płyń” obejmuje m.in. budowę i zagospodarowanie bulwarów, Multimedialnego Parku Fontann, Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, plaż miejskich oraz rewitalizację Portu Czerniakowskiego. Oprócz niego Miasto prowadzi też inne działania np. budowę Pawilonu Plażowego i ochronę przyrody.
fot.:
fot.: m. st. Warszawa

Jesteś tutaj

Aktualności

20.04.2009
ŚWIĘTO WISŁY – DNI REKREACJI WODNEJ
Cele: Święto rekreacji i sportów wodnych adresowane do mieszkańców Warszawy w formie pikniku rodzinnego  Święto jest elementem przygotowań...
18.04.2009
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE TERENÓW
Decyzją władz Warszawy zarządzanie terenami nad rzeką zostało przekazane Zarządowi Mienia Miasta st. Warszawy.  Dzięki tej decyzji Wisła ma swojego gospodarza z ramienia miasta - odpowiedzialnego za gospodarkę gruntami, utrzymanie czystości i porządku na brzegach rzeki oraz wdrożenie przygotowanego programu inwestycyjnego...
18.04.2009
KONKURS ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNY NA PROJEKT LEWOBRZEŻNEGO BULWARU WISŁY
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego zagospodarowania lewobrzeżnych bulwarów Wisły, jako atrakcyjnej przestrzeni publicznej łączącej rzekę z istniejącymi terenami repr
16.04.2009
OCHRONA SIEDLISK WYBRANYCH GATUNKÓW PTAKÓW DOLINY ŚRODKOWEJ WISŁY W WARUNKACH INTENSYWNEJ PRESJI AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ
Jest to projekt składający się z licznych akcji demonstracyjnych, prowadzonych dla zachowania siedlisk dzikich ptaków w Warszawie. Ma on na celu osiągnięcie harmonii pomiędzy miejską aglomeracją Warszawy, a przebiegającym przez centralną część stolicy Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Finansowanie projektu jest oparte o złożony w grudniu 008 do Komisji Europejskiej wniosek w ramach funduszu Life+...
05.04.2009
Wycieczka "Wiosna nad Brzegami Wisły"
Propozycja obecnej wycieczki jest kolejną wycieczką której celem jest spędzenie niedzielnego przedpołudnia na spacerze nadwiślańskimi łęgami. Jeśli pogoda dopisze upłynie ona pod hasłem przelotu bocianów. A poza tym w łęgi w tej chwili zostały rozbudzone intensywnym śpiewem: drozdów śpiewaków, kosów, a nawet zdarzających się droździków.
07.03.2009
Wycieczka "Przedwiosnie nad Brzegami Wisły"
Osoby zainteresowane rozpoznawaniem przelotnych gatunków ptaków i gatunków lęgowych nadwiślańskich lasów łęgowych zapraszamy na przyrodniczą wycieczkę brzegami Wisły. Na wodzie i w powietrzu będzie można zobaczyć i usłyszeć: gęsi zbożowe, gęsi białoczelne, gęgawy, żurawie w kluczach do około 200 osobników, czajki w stadach do 300 ptaków, czaple białe w kluczach do kilkunastu osobników, kaczki – w szczególności świstuna, rożeńca, gągoła i płaskonosa w stadach 10 – 50 ptaków i większych, klucze kormoranów w szatach godowych oraz przelotne myszołowy.
25.02.2009
KSZTAŁTOWANIE DOLINY WISŁY W WARSZAWIE
Celem opracowania było określenie strategicznych decyzji w zakresie kształtowania koryta rzeki Wisły w celu poprawienia: bezpieczeństwa powodziowego, ochrony ptaków w obszarze Natura 2000, warunków żeglugowych na rzece, warunków do uprawiania sportów wodnych, udostępnienia atrakcyjnych terenów rekreacyjnych.

Strony

Czy wiesz, że

warszawski odcinek Wisły jest jednym z miejsc, w których najliczniej występuje mewa śmieszka na Mazowszu. Wczesną wiosną nad rzeką gromadzi się nawet do sześciu tysięcy par. Wisła stwarza im doskonałe warunki do zakładania kolonii lęgowych, a także zimowania. Zimą śmieszki najczęściej można spotkać na wysypiskach śmieci lub przy kolektorach odprowadzających ścieki komunalne do rzeki, gdzie w tym okresie najłatwiej im zdobyć pokarm. Tym sposobem stanowią jeden z elementów naturalnego mechanizmu oczyszczania rzecznego ekosystemu.