A- A+

A A wersja kontrastowa
Projekt Run Wisła
Projekt Run Wisła czyli bieg koło 1000km wzdłuż Wisły. „Gdyby nie przyjaciele to by nam się nie udało” mówi Alan.
fot.:
Patrizia Fagiani
dzieci nad Wisłą
Jedną ze stałych wiślanych atrakcji jest piłka plażowa, kopana, odbijana, rzucana, w każdej postaci przyjemna i uczy grupowej zabawy. To czysta przyjemność biegać na boso po rozgrzanym, miękkim piasku.
fot.:
Aleksandra Mysiorska
Jesień nad Wisłą w Warszawie
Nasza wiślana jesień
Koniec października to nasz ulubiony czas nad Wisłą... choć tak po prawdzie to nie ma takiego czasu, którego nie lubimy.
fot.:
fot. J.P.Piotrowski
Jesień nad Wisłą w Warszawie
Koniec października to nasz ulubiony czas nad Wisłą... choć tak po prawdzie to nie ma takiego czasu, którego nie lubimy.
fot.:
fot. J.P.Piotrowski
plaza
Miasto st. Warszawa realizuje szeroko zakrojony program rewitalizacji warszawskiej Wisły. Głównym jego celem jest przybliżenie rzeki mieszkańcom. Projekt „Pedałuj i płyń” obejmuje m.in. budowę i zagospodarowanie bulwarów, Multimedialnego Parku Fontann, Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, plaż miejskich oraz rewitalizację Portu Czerniakowskiego. Oprócz niego Miasto prowadzi też inne działania np. budowę Pawilonu Plażowego i ochronę przyrody.
fot.:
fot.: m. st. Warszawa

Jesteś tutaj

Rejsy przyrodnicze po Wiśle. Przystań Młociny

W okresie wakacyjnym prowadzone są godzinne rejsy przyrodnicze z Przystani Młociny. Ich celem jest przybliżenie bogactwa fauny północnego odcinka warszawskiej Wisły. Odcinek rejsowy to odcinek od

przystani Młociny poprzez Bielany, aż do Tarchomina. Przewodnik, Jarosław Matusiak, opowiada o formach ochrony przyrody oraz o gatunkach ptaków, jakie możemy tam spotkać.

Odcinek warszawskiej Wisły jest położony w kilku strefach ochronnych. Niektóre formy ochrony przyrody biegną wzdłuż całej warszawskiej Wisły: Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Wisły Środkowej, czyli Natura 2000. Inne formy ochrony przyrody obejmują tylko północny odcinek warszawskiej Wisły: otulina Kampinoskiego Parku Narodowego , Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska, Rezerwat Ławice Kiełpińskie. 

Obszar chronionego krajobrazu to forma ochrony przyrody obejmująca całą Polskę. Opiera się na idei ekologicznych korytarzy. Takim korytarzem jest rzeka Wisła wraz z jej wodami, starorzeczami oraz

przyległymi lasami łęgowymi, olsowymi i grądowymi. Obszar chronionego krajobrazu jest przeznaczony na rekreację, a działalność gospodarcza podlega niewielkim ograniczeniom, takim jak: zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska i niszczenia środowiska naturalnego. 

Drugą z form ochrony przyrody jest Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Wisły Środkowej - Natura 2000, czyli OSO Dolina Wisły Środkowej. Obszar ten przebiega wzdłuż Wisły od Puław do

Płocka. Opiera się o Dyrektywę Ptasią oraz Dyrektywę Siedliskową i mówi o ochronie ptaków wraz z ich siedliskami. Najważniejsze gatunki ptaków, występujących na odcinku rejsu Młociny - Tarchomin,

dla których utworzono tę formę ochrony to: gąsiorek, muchołówka mała, jarzębatka, dzięcioł średni, dzięcioł czarny, zimorodek, rybitwa białoczelna, rybitwa zwyczajna (rzeczna), rybitwa czarna, mewa

mała,  mewa czarnogłowa, derkacz, błotniak stawowy, bielik i bocian czarny. 

Część Wisły, od południowej granicy Parku Młociny na północ, znajduje się w  granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego i Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska . Rezerwat pełni trzy

funkcje: chroni przyrodę, promuje zrównoważony rozwój społeczny i ekonomiczny oraz umożliwia działalność badawczą i naukową.

Obszar specjalnej ochrony „Kampinoska Dolina Wisły” obejmuje odcinek Tarchomina i Łomianek. Jest to jedna z najnowocześniejszych form ochrony przyrody poświęcona innym gatunkom zwierząt,

roślin, grzybów. Najbardziej północna część rzeki warszawskiej Wisły znajduje się w granicach rezerwatu Ławice Kiełpińskie. Rezerwat przyrody został poświęcony ochronie przede wszystkim środowiska życia kolonijnych gatunków ptaków m.in.: rybitw i mew.

 

kontakt na rejsy ornitologiczne TUTAJ

Czy wiesz, że

warszawski odcinek Wisły jest jednym z miejsc, w których najliczniej występuje mewa śmieszka na Mazowszu. Wczesną wiosną nad rzeką gromadzi się nawet do sześciu tysięcy par. Wisła stwarza im doskonałe warunki do zakładania kolonii lęgowych, a także zimowania. Zimą śmieszki najczęściej można spotkać na wysypiskach śmieci lub przy kolektorach odprowadzających ścieki komunalne do rzeki, gdzie w tym okresie najłatwiej im zdobyć pokarm. Tym sposobem stanowią jeden z elementów naturalnego mechanizmu oczyszczania rzecznego ekosystemu.